HandicapcenterSydostfyn - TopBannerTil Region SyddanmarkTil forsiden

Tilbud

Handicapcenter Sydøstfyn har højt specialiserede sociale tilbud til borgere med behov for varig hjælp til at klare hverdagen. Det gælder dagtilbud og botilbud, som er målrettet mennesker med funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi og andre varige handicap.

Læs mere om centrets Tilbud

Om centret

Handicapcenter Sydøstfyn er et af Region Syddanmarks sociale centre. Centret varetager opgaver indenfor Servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud), § 107 (midlertidigt ophold) og § 108 (varigt botilbud). Derudover vil vi efter § 66 kunne modtage unge i alderen 17-18 år i botilbud.

Læs mere Om centret

Matchning

Handicapcenter Sydøstfyn har 88 botilbudspladser og 58 dagtilbudspladser på fuldtid under Servicelovens § 108 og § 104.
Centret kan tilbyde § 107 pladser til midlertidigt ophold eller udredning, samt § 66 pladser til unge fra det 17. år.

Læs mere om Matchning

 

Efterår